HİZMETLERİMİZ

    HİZMETLERİMİZ
  

  DİJİTAL RADYOGRAFİ


Radyografik muayenede malzemelerin içyapısındaki hataların tespiti röntgen filmi üzerinden görüntülenir. Radyoskopi cihazında röntgen filmi yerine gerçek zamanlı (real time) görüntü alınabilecek dijital sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemde X ışını malzemenin içinden geçip röntgen filmi yerine dijital görüntü detektörüne yansır. Oluşan yansıma dijital sinyallere dönüşür, bu sinyaller bilgisayar yazılımı sayesinde incelenebilir dijital bir görüntüye dönüştürülür. 320 kV YXLON marka cihazla birlikte oda tipi olarak tasarlanmıştır.

  

  RADYOGRAFİK MUAYENE


Yüzey ya da malzemenin içyapısındaki hataları tespit etmekte kullanılan bir metottur. Yüksek enerjili elektromanyetik dalgaların (X ya da Gama ışınları) malzemenin içinden geçip, diğer tarafa konumlandırılan röntgen filmi üzerine malzemenin içyapısını yansıtma prensibine dayanır. Laboratuvarımızda 200kV Ge ve 300 kV ICM marka X Ray cihazı kullanılmaktadır

  

  MANYETİK MUAYENE


Yüzey ve yüzeye yakın hataların tespitinde kullanılır. Ferromanyetik (kolay mıknatıslanabilen) malzemelere uygulanabilir. Malzemelerin mıknatıslanabilme özelliğinden faydalanılarak uygulanan bir metodudur. Ferromanyetik malzemeler içindeki süreksizlikler manyetik geçirgenlik ile ani değişmelere sebep olurlar. Bu değişmeler parça üzerine serpilmiş manyetik tozun belirli noktalarda toplanması ile görünür hale getirilmesi ile süreksizlikler ortaya çıkar. Laboratuvarımız da yerli üretim TMM marka cihaz bulunmaktadır.

  

  ULTRASONİK MUAYENE


Yüzey ya da malzemenin içyapısındaki hataları tespit etmekte kullanılır. Malzeme içerisine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarının genliğindeki ve kat ettiği yoldaki değişimleri izleme prensibine dayanır. Prob tarafından algılanan dalgalar elektrik sinyallerine dönüştürülür, cihaz ekranında malzeme içyapısının habercisi olan yankılar halinde görülür. Ekran üzerindeki gözlenen yankıların konumları hatanın bulunduğu yer ve boyutları hakkında bilgi vermektedir. Laboratuvarımızda SONOTEC marka cihaz bulunmaktadır.

  

  SIVI PENETRANT MUAYENE


Yüzey hatalarının tespitinde kullanılır. Malzemenin yüzeyine açık süreksizliklerin içine, kapiler etki ile nüfus eden penetrant sıvısının geliştirici bir etki yapan developer maddesi ile yüzeye çekilerek siyah ışık ile gözlemlenmesi prensibine dayanır.

  

  GÖZLE MUAYENE


Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.