HAKKIMIZDA

    HAKKIMIZDA
  

  NDT FAALİYETLERİ



ABIGEM NDT Laboratuvarı ABİGEM-Konya bünyesinde 2009 yılında, kontrol metotlarından Radyografi metodu uygulamaya konmuştur. Konya ABİGEM Tahribatsız Muayene Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından TS EN ISO / IEC 17020 standardına göre Radyografik Muayene Metodunda akredite edilmiş olup, bağımsızlık, tarafsızlık ve yetkinliği onaylanarak A Tipi Muayene Kuruluşu olmaya hak kazanmıştır. Söz konusu laboratuvar, yasal mevzuat gereği Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) tarafından kontrol edilmiş, personel ve çevre sağlığı bakımından gerekli incelemeler yapılmış herhangi bir olumsuzluk görülmemiş, iş yapma yetkisi onaylanmıştır. Konya ABIGEM NDT Laboratuvarı 3 adet RT(Radyografik Muayene), 1 adet UT(Ultrasonik Muayene), 4 adet MT(Manyetik Muayene), 3 adet PT(Penetrant Muayene), 1 adet VT(Gözle muayene) Seviye 2 uzmanlıkları ile NDT kontrol faaliyetini sürdürmektedir. Bu kapsamda testlerin yanı sıra raporlama hizmeti de verilmektedir. Ülke sanayinin dünya piyasaları ile rekabet gücünün arttırılması, katma değeri yüksek ürünlere yönelim, kaliteli ürün politikasının benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasıyla mümkündür. Kalitenin kontrolünde ise en önemli gereçlerin başında Tahribatsız Muayene(NDT ) gelmektedir.



  

  GİZLİLİK VE RİSK FAKTÖRÜ



ABİGEM NDT Laboratuvarı savunma sanayi ve gizli askeri projelerde F.A.G, WABTEC, ROKETSAN, TÜLOMSAŞ, OTOKAR, gibi firmaların alt yüklenicisi konumundadır. Bu nedenle gizlilik politikası gereği incelenecek parçaların üçüncü şahıslara gizlenmesi konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Bu tür parçaların laboratuvarda bulunması/incelenmesi süresinde laboratuvar üçüncü şahıslara tamamen kapatılmakta ve gizlilik sağlanarak çalışmalara devam edilmektedir. ABİGEM NDT Laboratuvarında kullanılan X-Işını cihazlarından oluşan radyasyonun etkilerinden dolayı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından denetlenmektedir. Yasal mevzuat gereği çalışan tüm personel “çok tehlikeli” iş grubunda sigortalanmaktadır. Laboratuvarda çalışan veya çalıştırılacak olan tüm personelin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından verilen Radyasyondan korunma eğitimine katılarak TAEK tarafından yapılan sınavdan başarılı olmak zorundadır. Başarılı olan personellerin sertifikalandırılmasının ardından TAEK tarafından zorunlu olarak kullanılması gereken ve iş sağlığı ve güvenliği açısından radyasyon takibinin de yapılabilmesi için dozimetre başvurusu yapılarak temin edilmesinin ardından personel laboratuvarda çalıştırılmaya başlatılmaktadır.